?

Log in

 
 
10 December 2010 @ 07:04 pm
[45] Winter/Christmas Icons  
[45] Winter/Christmas Icons

by long_nhi @ LJ

Preview:

 

Rules:
- comment if you take
- please don't claim as your own
- credit if you use
- do not hot link! Thanks!
- enjoy !
ICONS:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.


47
48.
49.
50.
51. 
Tags: , ,
 
 
 
walruspinkwalruspink on December 10th, 2010 01:21 pm (UTC)
Gorgeous.
KIRA WUlong_nhi on December 10th, 2010 01:33 pm (UTC)
thank you ^^
kerryleannekerryleanne on December 10th, 2010 01:30 pm (UTC)
Oh my god the colouring on these are amazing sweetie
KIRA WU: freedomlong_nhi on December 10th, 2010 01:33 pm (UTC)
thanks xD~
winterlady: Holiday - Christmas Lightswinterlady on December 10th, 2010 01:39 pm (UTC)
Not taking any at the moment, but I love the colors. So soft and pretty.
KIRA WU: Kanon Wakeshima xDlong_nhi on December 10th, 2010 03:07 pm (UTC)
thanks ^^
Magdalenalenaaa_creation on December 10th, 2010 01:50 pm (UTC)
Wouw, these stuff is so lovely. Well done!
KIRA WU: Green_Treelong_nhi on December 10th, 2010 03:07 pm (UTC)
thank you ^^
Amalia: Ho Ho Ho - Starbuckscreative_candy on December 10th, 2010 02:12 pm (UTC)
A-MAZING!
gokuma: obey the wolfgokuma on December 10th, 2010 02:33 pm (UTC)
Ooooh, I love your icon! Did you make it?
Amaliacreative_candy on December 11th, 2010 09:36 am (UTC)
thank you!yes i made it :D
gokuma: FoxyGin by Rangokuma on December 10th, 2010 02:26 pm (UTC)
Such a pretty set! ^__^ I love #38 and #42 <3
KIRA WUlong_nhi on December 10th, 2010 03:07 pm (UTC)
thank you ^^
(Deleted comment)
KIRA WUlong_nhi on December 10th, 2010 03:06 pm (UTC)
You're welcome ^^
(Deleted comment)
KIRA WUlong_nhi on December 11th, 2010 08:36 am (UTC)
thank you, dear xD~
you're welcome ^^
mae ♡: HanChul im still waiting!mimoiikit143 on December 10th, 2010 03:56 pm (UTC)
wooooooooow! these are just flawlessly beautiful! ♥ ;)
your icons always are!
KIRA WUlong_nhi on December 11th, 2010 08:36 am (UTC)
thank you ^^
mae ♡: All I want for Christmas is Heechul in Hmimoiikit143 on December 11th, 2010 01:34 pm (UTC)
the pleasure is always mine dear <3
graygale: snowgraygale on December 10th, 2010 05:25 pm (UTC)
These are lovely to look at. I especially, love the coloring.
KIRA WUlong_nhi on December 11th, 2010 08:36 am (UTC)
thanks xD~
Frust-sheep: holydays: Christmas-tea-Happy Holidaysfrust_sheep on December 10th, 2010 06:35 pm (UTC)
<3 :)
KIRA WUlong_nhi on December 11th, 2010 08:37 am (UTC)
<3 :)
Masanobu Tomoe: feelingcupcakemasanobu_tomoe on December 10th, 2010 06:49 pm (UTC)
These are amazing! Not taking any right now, but I'll come back for sure.
KIRA WUlong_nhi on December 11th, 2010 08:37 am (UTC)
you're welcome ^^
thank you!
curi_chan: h&r ♥curi_chan on December 10th, 2010 07:14 pm (UTC)
Lovely icons!!. I love them. ;)
KIRA WUlong_nhi on December 11th, 2010 08:37 am (UTC)
thanks
gufo_della_nonna: Snowil_mio_gufo on December 10th, 2010 07:45 pm (UTC)
if we were voting, i'd go for #35 then #16 (: oh, wait, maybe #39 then #45 lol jk ~ they're all lovely in coloring!
KIRA WUlong_nhi on December 11th, 2010 08:38 am (UTC)
thank you^^
Undecidedsilkandroses on December 10th, 2010 10:43 pm (UTC)
so beautiful! i took most of them, will of course give credit, thank you!❤
KIRA WUlong_nhi on December 11th, 2010 08:38 am (UTC)
have fun ❤
Sebicolourbine on December 11th, 2010 01:43 am (UTC)
So pretty *o* snagged a few :)
KIRA WUlong_nhi on December 11th, 2010 08:39 am (UTC)
you're welcome ^^
higeki_kiseki on December 11th, 2010 02:53 pm (UTC)
So pretty <3 Snagged some :)
Vietnga.: Adorablevietnga on December 13th, 2010 04:30 am (UTC)
Nice batch <33. 3 + 7 + 17 = ♥♥♥.
Haizzz, I can't make something colorful and sparkling like these ;___;.
KIRA WU: Nothinglong_nhi on December 15th, 2010 06:21 pm (UTC)
thanks so much ^^

Nói tiếng việt nhé :"> mình ko giỏi tiếng Anh. Mình nghĩ bạn sẽ làm được icon đẹp lung linh thôi ^^ làm nhiều quen tay là được hết mà ^^
Vietnga.vietnga on December 16th, 2010 10:43 am (UTC)
Hớn, bạn viết tut đi, cho tớ vác chiếu sang học hỏi :"> :"> *mặt dày đi xin xỏ =)*
KIRA WUlong_nhi on January 14th, 2011 04:57 pm (UTC)
tut là cái thứ tớ ngại viết nhất trên đời=))
căn bản là đống icon này làm từ năm ngoái, đến năm nay mới post ~~ nên ko giữ .psd nếu ko tớ share ngay :))
acolorfulguyneke on December 14th, 2010 12:48 pm (UTC)
Lovely!
KIRA WUlong_nhi on December 15th, 2010 06:18 pm (UTC)
thank you :]