?

Log in

No account? Create an account
 
 
10 December 2010 @ 07:04 pm
[45] Winter/Christmas Icons  
[45] Winter/Christmas Icons

by long_nhi @ LJ

Preview:

 

Rules:
- comment if you take
- please don't claim as your own
- credit if you use
- do not hot link! Thanks!
- enjoy !
ICONS:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.


47
48.
49.
50.
51. 
Tags: , ,
 
 
 
KIRA  WU: Nothinglong_nhi on December 15th, 2010 06:21 pm (UTC)
thanks so much ^^

Nói tiếng việt nhé :"> mình ko giỏi tiếng Anh. Mình nghĩ bạn sẽ làm được icon đẹp lung linh thôi ^^ làm nhiều quen tay là được hết mà ^^
Vietnga.vietnga on December 16th, 2010 10:43 am (UTC)
Hớn, bạn viết tut đi, cho tớ vác chiếu sang học hỏi :"> :"> *mặt dày đi xin xỏ =)*
KIRA  WUlong_nhi on January 14th, 2011 04:57 pm (UTC)
tut là cái thứ tớ ngại viết nhất trên đời=))
căn bản là đống icon này làm từ năm ngoái, đến năm nay mới post ~~ nên ko giữ .psd nếu ko tớ share ngay :))